O mnie

W 2005 roku ukończyłem studia o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Tytuł magistra inżyniera uzyskałem broniąc pracę magisterską z zakresu dynamiki konstrukcji.

Od 2011 roku prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam bogate doświadczenie jako kierownik budowy i inspektor nadzoru. Pracowałem w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Posiadam doświadczenie jako kierownik budowy w budownictwie transportowym. Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe jest zbudowane w oparciu o 6 letnią pracę w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Inżynierii Przemysłowej.

Numer uprawnień budowlanych: WKP/0229/OWOK/10

uprawnienia-kierownik-budowyuprawnienia-inspektor-nadzoru