Oferta

Oferuje usługi z zakresu:

  • kierownika budowy
  • inspektora nadzoru
  • nadzoru inwestycji
  • kosztorysowania robót budowlanych
  • badań termowizyjnych