Inspektor nadzoru

Usługi inspektora nadzoru. Nadzór budowlany na inwestycjach budowlanych większej skali, np. w budownictwie przemysłowym.