Kierownik budowy

Usługi kierownika budowy w budownictwie przemysłowym (biurowce, hale magazynowe i produkcyjne oraz fabryki), mieszkaniowym (kierownik budowy domu jednorodzinnego, domy wielorodzinne), budownictwie transportowym (mosty, wiadukty, drogi).